O projekte

Cieľom projektu How-Know je poskytnúť študentom najmä vysokých škôl možnosť zvyšovať úroveň svojich praktických a teoretických vedomostí nad rámec štandardných učebných osnov. Tento cieľ chceme dosiahnuť organizovaním odborných prednášok pri dodržaní nasledovných kritérií:

  • Prednášatelia - špičkoví odborníci z popredných firiem, akademickej/výskumnej sféry a tretieho sektora
  • Témy podľa záujmu študentov
  • Prednášky orientované na prax a výskum
  • Videonahrávky prednášok voľne prístupné na Internete
  • Voľný prístup na prednášku pre každého
  • Dôraz na vysokú kvalitu prezentovaných informácií

Študenti sa na prednáškach dozvedia o praktických problémoch v daných oblastiach (informačné a telekomunikačné technológie, manažment, informačné právo a ďalšie), spôsoboch ich riešenia a o nastupujúcich trendoch. Okrem nových znalostí získajú študenti nové kontakty na špičkových odborníkov.

Projekt How-Know vám prinášajú študentské organizácie IAESTE Slovakia a YNET.