Kontakt

Pre všetkých, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu How-know či už ako členovia projektového tímu, sponzori alebo nám chcú len niečo odkázať, prípadne sa opýtať, píšte nám na našu oficiálnu e-mailovú adresu:

E-mail: info@how-know.sk

How-Know na sociálnych sieťach: