Kôlnička 2013 - Ako bolo

Počet zhliadnutí [ 2138 ]
 
Kategórie: News
Zdieľajte tento článok: Facebook Vybrali SME Google Bookmarks
Možnosti zdielania »
Celý článok [Radko Štulrajter]
Máme za sebou historicky prvú Kôlničku!

Na prvé počutie to znie možno neuveriteľne, ale v sobotu 16.marca prišli študenti a absolventi do školy (FIIT STU) úplne dobrovoľne a radi, celý deň sa učili ("prednášky" + "cvičenia" dokopy) a na konci odchádzali s dobrým pocitom. Títo ľudia totiž prišli naozaj pre to, aby sa niečo naučili, nie kvôli získaniu diplomu či certifikátu. To sa potom inak učí nielen študentom, ale aj samotným učiteľom (v našom prípade lektorom).

Tu sú workshopy očami účastníkov:

Vizuálne myslenie
Na začiatku sa ľudia poskupinkovali podľa toho, ako sa poznajú. To im však nebolo nič platné, lebo Neli a Pali z Good morning creativity nás preskupili tak, aby v každej skupine (4-5 ľudia) boli iba ľudia, ktorí sa nepoznajú. Takto nás hneď od začiatku postavili do situácií, ktoré su v dnešnom živote bežné stále častejšie – noví ľudia, s ktorými je potrebné komunikovať, dohodnúť sa na niečom a napokon niečo spoločne vytvoriť. Konkrétne v našom prípade sme tvorili storyboard, víziu a nakoniec sme zachytili naše myšlienky pomocou doodlingu.

V záverečnej časti workshopu jednotlivé skupiny prezentovali svoju tvorbu a myšlienky ostatným skupinám v krátkych 5 minútových prezentáciách:

1. Na svojom storyboarde skupina vysvetlila, aký problém rieši. Na niekoľkých obrázkoch bol nakreslený príbeh, ktorý ilustroval riešený problém (napr. korupciu v spoločnosti). Toto bývali väčšinou veľmi vtipné pasáže. :-)
2. Na obraze vyskladanom z výstrižkov časopisových obrázkov a článkov skupina komunikovala svoju víziu v rámci riešeného problému.
3. Na poslednom obraze, ktorý bol vytvorený doodlingom (zakreslením jednoduchých obrázkov/ikon s jednoznačným významom) skupina prezentovala, ako chce daný problém riešiť tak, aby sa priblížili o krok k naplneniu svojej vízie.

Následne si skupiny vybrali spomedzi seba tie skupiny, ktorých výtvory a prezentácie sa im najviac páčili a tí zviedli medzi sebou záverečný duel, z ktorého vzišiel víťaz. Všetko prebehlo vo veľmi žičlivej a veselej atmosfére a aj nevíťazné skupiny boli veľmi spokojné so svojou prácou. ;-)

Slama, hlina a iné prírodné materiály
Architekti z firmy ArTUR nám na úvodnej prezentácií predstavili materiály, s ktorými sa bežne
v praxi stretávajú. Materiály, ktoré boli dlho zabudnuté a znova sa začínajú vo svete používať ako stavebný material (hlina, slama,…).

Po krátkom úvode sme sa rozdelili do troch skupín. Počas prvej praktickej časti sme si vyskúšali, ako sa pripravuje hlinená malta a následne sa nabúchava do pripravenej konštrukcie. Vyskúšali sme tiež prípravu vlastnej hlinenej tehly. Chvíľu oddychu a získanie nových vedomostí nás čakalo pri pozeraní videí o tom, ako ľudia stavajú za pomoci hliny a slamy. Videli sme postupný vznik známej samonosnej slamenej kopuly v Hrubom Šúri. Výzdoba v interiéri isto spríjemní pobyt každému obyvateľovi, a tak sme dekorovali omietku pomocou techniky, ktorá sa volá sgrafito.

Myslím si, že deň, ktorý sme mohli stráviť s architektmi, bol pre nás plný nových informácií
a skúseností a každý účastník si z tohto workshop-u odniesol nové poznatky.

SSH in a for loop is not a solution!
Účastníci SSH workshopu mali možnost oboznámiť sa s nástrojmi určené pre konfiguračný manažment. Na začiatku workshopu prednášajúci povedali zakladnú teóriu a vysvetlili celú problematiku konfiguračného manažmentu. Ľudia boli rozdelení do skupín po troch a rozdelili si zodpovednosť za databázu, webové služby a samotný puppet. Cieľom workshopu bolo nakonfigurovat puppet a rozbehnúť základné webové služby s databázou na predpripravených virtuálnych serveroch. Užívatelia si takto mohli vyskúšať nakonfigurovať automatizáciu nasadenia služieb na serveri.

Naprogramuj si svojho robota!
Všetci účastníci sa rozdelili do dvojíc (a jednej trojice), v ktorých pracovali na fungovaní každý vlastného robota. Postupovalo sa krok po kroku, účastníci si najskôr vyskúšali zapojenie jednoduchého obvodu, ktorého cieľom bolo svietenie diódy, neskôr jej blikanie a pohyb kolies.

Po zvládnutí týchto elementárnych úloh každý účastník dostal papierik , kde bola rozlíšená čierna farba. Toto bolo dôležité, aby sa robot vedel držať čiary pri svojom pohybe. Každý robot obsahoval senzor, ktorý rozlišoval farby.

Účastníci na základe získaných poznatkov začali programovať svojho robota, aby čo najrýchlejšie prešiel po vyznačenej trase. Tí, ktorí zvládli svojho robota naprogramovať, mali možnosť si vyskúšať aj rôzne ďalšie možnosti ako napríklad zastaviť v prípade, ak niečo robotovi vošlo do cesty.

Analýza malwaru
Zoznámili sme sa, lektori nám porozprávali o sebe. Potom nám rozdali predpripravené notebooky, na ktorých sme si spustili virtuálnu mašinu cez WMware. Spustili sme si program v OBI Debugger-i alebo IDA programe, ktorý od nás vyžadoval heslo a my sme mali postupním debugovaním rozlúskať cez assembler toto heslo. Druhým programom na hranie bol program, ktorý vypísal článok na obrazovku a v pozadí čakal program, ktorý sme mali za úlohu spustiť tým, že sme opäť debugovaním prepísali isté informácie. Vlastne sme sa dozvedeli, ako funguje malware, ako sa dá spraviť a ako ho dnešné antivírusové programy detekujú.

Vládla veľmi priateľska atmosfére, ľudia sa pýtali a chalani z esetu sa snažili každému pomôcť. Bol to super workshop.

Ako správne prezentovať!
Na úvod sme dostali flipchartové papiere a urobili si osobné zrkadlo. Myšlienka bola v tom, zachytiť na obrázkoch, piktogramoch odpovede na 3 otázky:

• Kto som?
• Čo robím?
• Kam sa chcem dostať, čo chcem dosiahnuť?

Po uplynutí limitu 5 minút sa postupne piati z nás predstavili pomocou svojho zrkadla. Na svoje vystúpenie sme dostali spätnú väzbu od ostatných účastníkov a lektorov. Super bolo, že aj tí, ktorí dávali spätnú väzbu, dostali rady, na čo si pri tom dávať pozor, aby sme prezentujúceho človeka "nezničili", ale skôr posunuli ďalej...
V ďalšej časti sme sa venovali príprave na vystúpenie a aké zásady sa oplatí dodržiavať. Poobede nám lektori povedali niečo o tom, ako správne pitchovať - aj o tom, čo vlastne pitch je. Následne sme sa rozdelili do dvojíc, kde sme si pripravili vlastný 5-minútový pitch. Napokon sme predstúpili pred ostatných a vyskúšali si, aké to je predať náš nápad, vystihnúť jeho podstatu a presvedčiť o tom, aký je super. Po odprezentovaní sme opäť dostali spätnú väzbu. Aj na popoludňajších feedbackoch bolo vidieť, že sa na nás niečo nalepilo, podnety boli konštruktívnejšie a snažili sme sa vyvarovať chýb, na ktoré sme boli upozornení.

Poslednou úlohou bolo vystihnúť svoje dojmy jediným slovom. Veľmi dobre sa počúvali kladné hodnotenia ľudí a slová ako spokojnosť, vďačnosť, prekvapenie, dar, ale aj motivácia ďalej na sebe pracovať. Hoci na trénovanie prezentačných zručností by nestačil ani týždeň , aj tento workshop ukázal veľa možností, ako posunúť svoje schopnosti ďalej.
Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť

Informácie k článku

6. máj 2013 - 12:05
Radko Štulrajter
16.marca 2013, FIIT STU v Bratislave

Na stiahnutie

Žiadne súbory na stiahnutie.