Komunikácia a osobná moc - psychológia v bežnom živote

Počet zhliadnutí [ 6834 ]
 
Kategórie: Psychológia
Zdieľajte tento článok: Facebook Vybrali SME Google Bookmarks
Možnosti zdielania »
Celý článok [Zuzana Grešlíková]
Cieľom 13. odbornej prednášky v UPC v Mlynskej doline, bolo priniesť študentom zaujímavú tému, ktorá je síce od predošlých, skôr technicky zameraných diametrálne odlišná, ale určite rovnako zaujímavá. Odborníkmi na tému Komunikácia a osobná moc sú na Slovensku nepochybne PhDr. Ľudo Dobšovič a PhDr. Lívia Lozsi, ktorí prijali pozvanie porozprávať o tejto téme viac.

Prednášajúci študentom objasnili pojmy ako transakčná analýza, psychoterapia, sociálna a psychologická rovina komunikácie a množstvo ďalších. Zodpovedali otázky typu: Ako používať osobnú moc a ako správne komunikovať? Prečo navštevovať encountrovú skupinu?
Keďže pán Dobšovič a pani Lozsi spolupracujú už niekoľko rokov, prednášku viedli v priateľskom duchu, navzájom sa dopĺňali a snažili sa tému priblížiť prostredníctvom vlastných zážitkov a skúseností, čo vytváralo pozitívnu atmosféru. Okrem technicky orientovaných študentov, ktorí sú pravidelnými účastníkmi na prednáškach, téma Komunikácia a osobná moc prilákala študentov psychológie, či mediálnej komunikácie.
Diskusia
Počas prednášky odznelo mnohokrát slovné spojenie “encountrové skupiny”.

Čo sú encountrové skupiny?

Slovo encounter v preklade znamená stretnúť, stretnutie. Je to jeden zo základných pojmov humanistickej psychológie a aj jedna zo základných foriem vzdelávania osobnostného rastu a rozvoja.
Členovia encounterovej skupiny postupne smerujú k väčšej akceptácii seba samých - po emocionálnej, intelektuálnej i fyzickej stránke - takých, akí sú vo svojom vnútri, so všetkými svojimi možnosťami, kvalitami a kapacitami. Encounter nie je iba o fyzickom stretnutí sa ľudí. Ide predovšetkým o "stretnutie človeka" v tom druhom, o uvedomenie si, ako výrazne sme si ako ľudia podobní.

V závere prednášky študenti dostali typy na literatúru, ktorá s témou "Komunikácia a osobná moc" úzko súvisí:
1. Robert D.NYE: Tri psychólogie - koncepcie Freuda, Skinnera a Rogersa
2. Thomas A HARRIS: Já jsem OK, Ty jsi OK
3. Mavis KLEINOVA: Objav sám seba
4. Eric BERNE: Jak si lidé hrají
5. Eric BERNE: Co řeknete až pozdravíte
6. Gudrun HENNIG a Georg PELZ: Transakční analýza - terapie a poradenství
7. Rosemary NAPPER a Trudi NEWTON: Taktika transakcni analyzy
8. Christine LISTER-FORD: Transakční analýza v poradenství a psychoterapii
9. Leonhard SCHLEGEL: Transakčná analýza ako kreatívne spojenie hlbinnej a kognitívnej psychoterapie
Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť

Informácie k článku

9. august 2012 - 15:47
Zuzana Grešlíková
16.5.2012, UPC

Na stiahnutie

Žiadne súbory na stiahnutie.